Regulamin

Regulamin


1.
Filmotok.pl przechowuje tylko odnośniki do zewnętrznych stron hostingowych. Serwis jedynie indeksuje znalezione w sieci odnośniki. Serwis nie przechowuje oraz nie umieszcza bezpośrednio plików na serwerach Filmotok.pl.

2. Użytkownicy dodając materiały w zewnętrznych serwisach potwierdzają, że posiadają odpowiednie prawa autorskie do ich publikowania.

3. W serwisie można dodawać tylko i wyłącznie linki do zewnętrznych serwisów udostępniających materiały.

4. Wszelkie roszczenia prawne własności intelektualnej, należny kierować do serwisów hostujących materiały.

5. PE. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. wyroku stwierdził, że co do zasady zamieszczania linków odsyłających do utworów chronionych prawem autorskim nie jest naruszeniem tego prawa przez osobę publikującą odnośnik. Trybunał odwołał się także do pojęcia „udostępniania publicznego” wskazując, iż jeżeli dane materiały zostały pierwotnie udostępnione w internecie w sposób nieograniczony, dla wszystkich jego użytkowników, to linkowanie do nich nie stanowi udostępniania utworu nowej publiczności. Trybunał wskazał także, iż dozwolone jest linkowanie w sposób umożliwiający zapoznawanie się z danymi utworami na stronie linkującej, czyli np. wstawianie miniaturki filmów, obrazków itp.

6. W przypadku, gdy jesteś właścicielem materiału i został on udostępniony bez twojej zgody, prosimy niezwłocznie o bezpośredni kontakt. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się wymagane dane pozwalające na potwierdzenie prawa podmiotu zgłaszającego do materiału wideo/audio, a także oświadczenie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdą, pod groźbą odpowiedzialności karnej.

7. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Mobile Hacks * https://mobilehacks.online/ * Creative Destruction Hack Generator * The Arcana Hack Generator * Darkness Rises Hack Generator * PartyMasters Hack Generator * Tank Stars Hack Generator * Nutaku Hack Generator